Âm dương thuận lý – Âm dương nghịch lý

ÂM DƯƠNG THUẬN LÝ – ÂM DƯƠNG NGHỊCH LÝ

      Âm dương thuận lý là:  tuổi dương, mệnh – thân cư dương cung và tuổi âm, mệnh – thân cư âm cung mà thôi. Như vậy, âm dương thuận lý có phải là tốt và nghịch lý có phải là xấu không. Câu trả lời là không đúng.

      Thuận lý gồm phe Thái Tuế với Tuế Phá. Nghịch lý có phe Thiếu dương và Thiếu âm, hay dở thế nào phải xét cụ thể. Có những tuổi phe thiếu dương cực hay hơn cả phe Thái Tuế. Phe Tuế phá được bù cho con ngựa (Thiên mã) là nghị lực đấu tranh để vươn lên với đời, nhưng vươn lên được hay không phải nhìn vào thời thế.

      Người Tý – Ngọ – Mão – Dậu mỗi khi gia nhập phe Tuế Phá thì bị bồi thêm Cô – Quả, thành ra thế Cô quân độc mã – rõ là khó hoà nhập và ít ai ủng hộ. Nếu bồi thêm Không Kiếp thì đời coi như toi, chỉ cứu vớt được phần nào dành cho các tuổi: Giáp Tý – Ất Dậu – Canh Ngọ và Tân Mão. Như vậy cái âm dương thuận lý khi về phe Tuế phá thật là buồn thảm so với âm dương nghịch lý.

      Cục diện bắt đầu phức tạp và phổ biến hơn là mệnh phe Thái Tuế, thân phe Tuế phá và ngược lại. Cung Thân chạy khắp 6 cung: Mệnh – Quan – Tài và Phúc – Di – Phối. Những người mệnh Tuế phá nhưng phe lại là Thái tuế cũng là vấn đề đau đầu của người nghiên cứu khi đánh giá cục diện mệnh – thân về tư tưởng- hành động cũng như xét hạn.

      Người thiếu dương và thiếu âm cũng có quá nhiều thứ đoán định. Người thiếu âm Dần – Thân – Tỵ – Hợi bị bồi thêm cô quả, coi như rất thích chuyện lý số tâm linh. Đáng thương cho những người thiếu âm Dần Thân Tỵ Hợi bị bồi thêm không kiếp. Người thiếu âm tuổi Tân Hợi đắc Khôi Việt nếu mệnh – quan – tài Cự nhật sẽ được ban cho Hoá Lộc và đắc tả hữu sẽ thấy bóng dáng của một người tài năng và yêu thích tâm linh.

      Người thiếu dương cũng có nhiều vấn đề để xét. Đào hoa tuổi Tý Ngọ Mão Dậu hoàn toàn khác với các tuổi còn lại. Đào hoa tuổi Thìn Tuất Sửu Mùi luôn có cô quả ở bên. Hạn Thiên không không phải lúc nào cũng gây hoạ. Những người Tý Ngọ Mão Dậu dè chừng Thiên Không nhất khi chúng đứng một mình tại Thìn Tuất Sửu Mùi.

      Trên đây phân tích một vài thế đứng chủ yếu của âm dương thuận lý và nghịch lý. Bạn nào đem áp dụng sẽ thấy sự đúng đắn hạn chế do chưa phối những sao quan trọng khác vào bao gồm Khoa Quyền Lộc cũng như Lục sát tinh. Cũng giống như phân tích cái KHUNG SƯỜN của chiếc xe, người kỹ sư họ quan tâm điều này trong khi người sử dụng lại cần chiếc xe hoàn chỉnh về nội thất cũng như các bộ phận khác.

ThS. Lê Văn Thông (Nhà nghiên cứu Dịch lý – Phong thủy)

Gọi ngay