Dịch lý – Phong thủy

TẠI SAO KHÔNG NÊN DÙNG BÁT QUÁI BẢN MỆNH VÀ NGŨ HÀNH BẢN MỆNH

TẠI SAO KHÔNG NÊN DÙNG BÁT QUÁI BẢN MỆNH VÀ NGŨ HÀNH BẢN MỆNH       Bát quái bản mệnh và ngũ hành bản mệnh là thuyết được mọi người dùng phổ biến nhất ở Việt Nam. Từ chuyện cưới hỏi, xây nhà, tuyển dụng nhân viên, kết hợp người làm ăn…đều dựa trên

Có Đức mặc sức mà ăn (phần 2)

CÓ ĐỨC MẶC SỨC MÀ ĂN (PHẦN 2)         Các quốc gia Á Đông (Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Triều Tiên) không những chịu ảnh hưởng của Phật giáo mà còn ảnh hưởng sâu sắc tư tưởng Nho giáo.       Khổng Tử (551 – 479 TCN), người nước Lỗ

Gọi ngay