Thông báo

Học trực tuyến ngắn hạn tại UEL có đảm bảo chất lượng không?

HỌC TRỰC TUYẾN NGẮN HẠN TẠI UEL CÓ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG KHÔNG? I. TỪ CẦU CHUYỆN AMAZON Thương mại trực tuyến quá quen thuộc với chúng ta ngày nay. Ở thời đại kết nối, chúng ta có thể dễ dàng tìm kiếm sản phẩm mà ta quan tâm bằng 1 câu hỏi trên google.

Chứng chỉ ngoại ngữ ABC chính thức bỏ và chứng chỉ VSTEP thay thế

I. BỎ THI CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ ABC KIỂU CŨ. Ngày 26/11/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 20/2019/TT-BGDĐT về việc bãi bõ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên tại Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng

Thông tư 23.2017 – Ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO     Số: 23/2017/TT-BGDĐT             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                    

Có Đức mặc sức mà ăn (phần 2)

CÓ ĐỨC MẶC SỨC MÀ ĂN (PHẦN 2)         Các quốc gia Á Đông (Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Triều Tiên) không những chịu ảnh hưởng của Phật giáo mà còn ảnh hưởng sâu sắc tư tưởng Nho giáo.       Khổng Tử (551 – 479 TCN), người nước Lỗ

Văn hóa khoa học

VĂN HÓA KHOA HỌC Văn hóa khoa học bao gồm những quy ước, giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra và tích lũy trong quá trình tương tác giữa con người với môi trường tự nhiên. Văn hóa khoa học có các đặc điểm: Thứ nhất là: THÓI QUEN

Thế nào là một ” Bài báo khoa học” ?

THẾ NÀO LÀ MỘT “BÀI BÁO KHOA HỌC”? Bài báo khoa học (tiếng Anh: scientific paper hay có kho viết tắt là paper) là một bài báo có nội dung khoa học được công bố trên một tập san khoa học (scientific journal) đã qua hệ thống bình duyệt (peer-review) của tập san. Ở đây

Gọi ngay