Nghiên cứu khoa học

ISI là gì?

 ISI LÀ GÌ? ISI là viết tắt của Institute for Scientific Information (Viện Thông tin Khoa học) – Hoa Kỳ. ISI được thành lập năm 1960 bởi Eugene Garfield (1925-2017). ISI được Thomson Scientific & Healthcare mua lại vào năm 1992, được biết đến với tên Thomson ISI và hiện nay là một phần của

Thế nào là ” Cơ sở khoa học ” ?

THẾ NÀO LÀ “CƠ SỞ KHOA HỌC”? Hai chữ “khoa học” đang trở thành một loại ngôn ngữ thời thượng của một số người muốn tăng trọng lượng cho phát biểu của mình. Các quan chức, không chỉ riêng ngành y tế, sử dụng hai chữ đó như là một dấu ấn cho độ tin

Văn hóa khoa học

VĂN HÓA KHOA HỌC Văn hóa khoa học bao gồm những quy ước, giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra và tích lũy trong quá trình tương tác giữa con người với môi trường tự nhiên. Văn hóa khoa học có các đặc điểm: Thứ nhất là: THÓI QUEN

Thế nào là một ” Bài báo khoa học” ?

THẾ NÀO LÀ MỘT “BÀI BÁO KHOA HỌC”? Bài báo khoa học (tiếng Anh: scientific paper hay có kho viết tắt là paper) là một bài báo có nội dung khoa học được công bố trên một tập san khoa học (scientific journal) đã qua hệ thống bình duyệt (peer-review) của tập san. Ở đây

Phân biệt khoa học cơ bản và khoa học ứng dụng

PHÂN BIỆT KHOA HỌC CƠ BẢN VÀ KHOA HỌC ỨNG DỤNG       Ở Việt Nam, có quan điểm cho rằng nghiên cứu khoa học ứng dụng thì không cần công bố quốc tế nhưng nghiên cứu cơ bản thì việc công bố quốc tế là yêu cầu bắt buộc. Theo GS. Nguyễn Văn

Thế nào là nguyên cứu khoa học?

THẾ NÀO LÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC       Nghiên cứu khoa học nói một cách ngắn gọn: là một hoạt động của con người nhằm mở rộng tri thức qua các phương pháp khoa học.       Theo cách hiểu này, có hai điều kiện để một hoạt động có thể xem

Gọi ngay
Sms
Messenger
Zalo