Kiến thức tài chính – ngân hàng quan trọng ra sao đối với chúng ta.

TÌM HIỂU VỀ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

I. TÀI CHÍNH.

Tài chính [Tài = tiền của, Chính = trông coi, sắp đặt, trị lí] là việc coi sóc tiền của. Việc coi sóc, quản lý tiền của ở đây từ lúc hình thành (tạo lập) đến định kênh phân phối chúng sao cho hiệu quả để phục vụ nhu cầu của người quản lý tốt nhất. Tài chính cũng có nhiều cấp độ: cá nhân, gia đình, doanh nghiệp, địa phương, quỹ đầu tư, quốc gia, quốc tế…

 

Tài chính hùng mạnh là yếu tố quyết định sức mạnh của người quản lý chúng. Cho nên dòng tiền là vấn đề quan trọng nhất của tài chính. Câu nói: bạn có bao nhiêu tiền không quan trọng bằng dòng tiền của bạn là bao nhiêu nói lên điều đó. Tiền của ở đây rất đa dạng, ở cấp độ cá nhân, doanh nghiệp nó có thể là tiền mặt, vàng bạc đá quý, bất động sản, cổ phiếu trái phiếu…ở cấp độ quốc gia có thể từ các loại thuế, tài sản, tài nguyên, ngân sách nhà nước…

Tài chính rõ ràng là bài toán mà bất cứ ai cũng đối mặt trong cuộc sống dù bất cứ ở cấp độ, ngành nghề nào, đó là làm thế nào nguồn tiền của của mình quản lý lớn lên một cách lành mạnh, hiệu quả chứ không chỉ những người quản lý ở bộ phận tài chính.  

Quản trị tài chính gắn liền với ra các quyết định tài chính. Ra quyết định đúng sẽ làm nguồn tài chính ngày càng phát triển lành mạnh, ra quyết định sai lầm có hệ thống dẫn đến sự sụp đổ, phá sản bất cứ chủ thể dù ở cấp độ nào.

♦ Các quyết định tài chính mà hộ gia đình gặp phải thường là:

– Phân chia giữa tiêu dùng và tiết kiệm

– Lựa chọn danh mục đầu tư cho khoản tiết kiệm

– Quyết định cách thức tài trợ cho chi tiêu

– Quản lý rủi ro gắn liền với hoạt động tài chính của mình.

♦ Các quyết định tài chính mà doanh nghiệp thường gặp phải:

– Xác định chiến lược đầu tư: lựa chọn chọn lĩnh vực, mức độ đầu tư.

– Quản lý chi tiêu:  quỹ lương, mua sắm tài sản cho doanh nghiệp

– Xác định cấu trúc vốn huy động: vay nợ từ nguồn nào: phát hành cổ phiếu hay ngân hàng tài trợ…

– Quản lý vốn lưu động…

Quản trị tài chính yếu kém là điều tai hại nhất trong các loại tai hại, nó làm cho gia đình sụp đổ, hạnh phúc tan vỡ, doanh nhiệp phá sản hay quốc gia lâm cảnh nợ nần. Mỗi khi đã sụp đổ tài chính chủ thể không còn độc lập nữa mà sẽ bị lệ thuộc, ai đã từng rơi vào hoàn cảnh này sẽ cực kỳ thấm thía. Nhiều người phất lên một giai đoạn nào đó rồi sụp đổ, nhiều doanh nghiệp  thua lỗ triền miên mặc dù trước đây đã có thời rực rỡ… nguyên nhân chính là quản lý tài chính yếu kém.

II. NGÂN HÀNG.

Ngân hàng là một loại tổ chức tài chính trung gian đặc biệt cung cấp các khoản vay cho doanh nghiệp và hộ gia đình. Họ có thể theo dõi được luồng tiền của người đi vay bởi họ có thể quan sát lượng tiền ra vào tài khoản ngân hàng của những người mình cho vay. Trong phần lớn các tài liệu pháp luật, ngân hàng được định nghĩa là một tổ chức nhận tiền gửi từ các hộ gia đình  và doanh nghiệp. Một ngân hàng có thể huy động tài chính bằng cách nhận hoặc tạo ra tiền gửi, phát hành các công cụ nợ và tăng lượng vốn đầu tư vào ngân hàng.

Điều gì khiến ngân hàng trở nên đặc biệt?

 

 

Gọi ngay