LỜI NÓI ĐẦU

TƯ VẤN PHONG THỦY VCED

          Kính gửi: Quý khách hàng Phong thủy VCED.

      Dịch lý có nguồn gốc từ phương Đông, là môn khoa học cổ ra đời đã rất lâu. Các môn ứng dụng trên nền tảng dịch lý như tử vi, phong thủy, tử bình, bốc dịch…trải qua nhiều ngàn năm  vẫn chứng minh tính đúng đắn của mình. Mặc dù trong nhiều giai đoạn lịch sử, chúng được xếp vào nhóm “mê tín dị đoan” nhưng vẫn khẳng định được giá trị trường tồn.

      Trải qua mấy ngàn năm lịch sử hình thành và phát triển, tính truyền bá cố hữu phương Đông làm cho môn này nhuốm màu huyền bí. Đặc biệt, phong tục tập quán đã hình thành trở thành sức mạnh lấn át tính khoa học, làm cho người nghiên cứu không biết vấn đề nào thuộc về tập quán, đâu là vấn đề khoa học. Dâng sao giải hạn là một thí dụ rất điển hình về việc dựa trên phong tục tập quán chứ không phải khoa học.

      Dịch lý ra đời từ lúc các nhà quan sát chưa có đầy đủ thông tin khoa học như bây giờ: trời chuyển động xoay quanh trái đất (trời tròn, đất vuông), hay mùa hạ tháng 4-5-6 và mùa Đông tháng 10-11-12 (là những quốc gia thuộc Bắc bán cầu, các quốc gia Nam bán cầu ngược lại, mùa đông 4-5-6 và mùa hè 10-11-12)…

      Dịch lý ra đời cũng mang tính lịch sử, khi mà quan hệ Vua – Tôi được thừa nhận như là mối quan hệ tự nhiên bên cạnh những quan hệ vợ – chồng, cha – con, anh – em, bạn – bè. Người phụ nữ không có danh phận gì trong xã hội (tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử)….Ngày nay, nhiều quốc gia trên thế giới với thể chế cộng hòa, lập nên khế ước xã hội, dân làm chủ, quan làm khách, quan hệ nam nữ bình đẳng, quan hệ vua tôi không còn nữa hoặc chỉ mang tính nghi thức nhưng các quốc gia vẫn phát triển rất vượt trội so với thời đại phong kiến.

      Trong khi đó, những kiến thức về dịch lý – phong thủy với đặc thù “nhà ai nấy biết”, ai ai cũng bí quyền, những kiến thức đó thiếu sự cọ xát, bổ sung, phát triển không hòa nhập được với những kiến thức khoa học của thời đại ngày nay, từ đó tạo ra những cách hiểu còn chưa phù hợp với thời đại, hòa nhập với khoa học. Cho nên, rất nhiều vấn đề mang tính thời đại cần được bổ sung, thay đổi cho phù hợp với thời đại mới là lỗ hỗng lớn đến nay chưa ai làm được.

      Với kinh nghiệm nghiên cứu lĩnh vực dịch lý – phong thủy nhiều năm, chúng tôi nhận thấy rằng, hiện nay những kiến thức ứng dụng từ khoa học Dịch lý – phong thủy nhận được nhiều sự quan tâm và ứng dụng vào cuộc sống để tìm những điều tốt đẹp, hạn chế những bất lợi. Nhưng việc khi nào cần dùng đến nó, và dùng bao nhiêu là đủ không phải là câu hỏi dễ dàng. Nếu ta không nhận thức được điều đó thì dễ dẫn đến “mê muội” và chính chúng ta lệ thuộc vào nó, làm gì cũng lấy nó ra làm yếu tố quyết định, lấn át các yếu tố khác.

        Làm thế nào để đưa những kiến thức này ứng dụng vào cuộc sống đúng đắn, đơn giản, bắt nó phải phục vụ cho chúng ta trong cuộc sống để đạt những kết quả tốt đẹp, tránh những vấn đề mang tính phong tục tập quán là câu hỏi đặt ra cho rất nhiều người quan tâm lĩnh vực này. Tư vấn phong thủy VCED ra đời với mục đích giải quyết câu hỏi đặt ra đó.

       Liên hệ tư vấn: 0365.108.108

Gọi ngay