Học kế toàn trưởng tại Biên Hòa

Đồng Nai là một tỉnh có lượng doanh nghiệp rất lớn, nhu cầu cần học khóa bồi dưỡng kế toán trưởng rất cao. Bài viết này cung cấp cho người có nhu cầu học bồi dưỡng kế toán trưởng tại Biên Hòa – Đồng Nai tiện lợi nhất.

1. Chứng chỉ Bồi dưỡng kế toán trưởng phải theo quy định của Bộ Tài chính.

Bất cứ doanh nghiệp hay cơ quan nhà nước hành chính sự nghiệp nào cũng cần có vị trí Kế toán trưởng theo quy định của pháp luật. Người được bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng ( trong doanh nghiệp hay hành chính sự nghiệp) đều phải có chứng chỉ Bồi dưỡng kế toán trưởng theo quy định của Bộ tài chính. Chứng chỉ Bồi dưỡng kế toán trưởng có 2 loại: cho doanh nghiệp và cho hành chính sự nghiệp. Cả 2 loại chứng chỉ này đều có giá trị trong vòng 5 năm.

hoc ke toan tai bien hoa

Chứng chỉ Bồi dưỡng kế toán trưởng theo quy định của Bộ Tài chính là chứng chỉ mà ở đó, Bộ Tài chính cung cấp phôi (như hình) và cho phép các đơn vị được đào tạo, bồi dưỡng cấp chứng chỉ theo khung nội dung chương trình mà Bộ đã ban hành. Mỗi đơn vị được Bộ Tài chính cho phép phải đảm bảo đủ điều kiện và trình Bộ xem xét và cho phép. Hiện nay, Bộ Tài chính đã cho phép rất nhiều nơi được phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng khóa Bồi dưỡng Kế toán trưởng, những cơ sở được Bộ cho phép thường là các trường đại học có đào tạo về ngành Kế toán.

Về điều kiện để được tham gia khóa Bồi dưỡng kế toán trưởng theo quy định của Bộ Tài chính thì theo Thông tư 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011, những người tham gia phải thỏa mãn 2 điều kiện sau đây:

– Một là, tốt nghiệp ngành kế toán hoặc tài chính ngân hàng từ trung cấp đến đại học và hiện đang làm kế toán, tài chính, kiểm toán.
– Hai là, có giấy xác nhận thời gian công tác kế toán của cơ quan đang làm việc; tối thiểu 2 năm kinh nghiệm đối với người tốt nghiệp đại học, 3 năm kinh nghiệm với người tốt nghiệp cao đẳng hoặc trung cấp tình từ thời gian cấp bằng.
Nếu không đủ những điều kiện trên, người quan tâm khóa học này vẫn có thể tham gia nhưng chứng chỉ Bồi dưỡng kế toán trưởng không theo quy định của Bộ Tài Chính.

2. Chương trình khóa Bồi dưỡng kế toán trưởng theo quy định Bộ Tài chính.

Chương trình đào tạo khóa Bồi dưỡng kế toán trưởng được quy định tại thông tư số 199/2001/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn thực hiện tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Bồi dưỡng kế toán trưởng.

Xem Thông tư chi tiết tại đây

Nội dung chương trình Bồi dưỡng kế toán trưởng được quy định tại Thông tư này như sau.

a. Nội dung chương trình của Bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp.

Nội dung này gồm có có 2 phần kiến thức: (1) Phần kiến thức chung có 5 chuyên đề với thời lượng 104 giờ và (2) Phần kiến thức nghiệp vụ có 6 chuyên đề thời lượng 188 giờ. Tổng cộng 288 giờ.

– 5 chuyên đề của phần kiến thức chung:
+ Pháp luật liên quan đến doanh nghiệp.
+ Quản lý tài chính doanh nghiệp.
+ Pháp luật về thuế.
+ Thẩm định dự án đầu tư.
+ Quan hệ tín dụng, thanh toán và bảo lãnh giữa doanh nghiệp với ngân hàng và tổ chức tài chính.

hoc ke toan tai bien hoa

– 6 chuyên đề của phần kiến thức chuyên ngành.
+ Pháp luật về kế toán.
+ Tổ chức công tác kế toán và vai trò, nhiệm vụ kế toán trưởng doanh nghiệp.
+ Kế toán tài chính doanh nghiệp.
+ Tổ chức kế toán quản trị doanh nghiệp.
+ Báo cáo tài chính và phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp.
+ Kiểm toán và kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp.

b. Nội dung chương trình Bồi dưỡng kế toán trưởng hành chính sự nghiệp.

Nội dung này cũng gồm 2 phần kiến thức: (1) Phần kiến thức chung gồm 4 chuyên đề với thời lượng 68 giờ và (2) Phần kiến thức nghiệp vụ gồm 6 chuyên đề với thời lượng 124 giờ. Tổng cộng 192 giờ.

– 4 chuyên đề phần kiến thức chung:
+ Pháp luật về kinh tế áp dụng cho các đơn vị thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước.
+ Tổ chức quản lý dự toán, cấp phát, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN), đơn vị có sử dụng kinh phí có sử dụng NSNN và đơn vị không có sử dụng kinh phí NSNN.
+ Mở và quản lý tài khoản, kiểm soát chi NSNN qua kho bạc nhà nước.
+ Tài chính các đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN.

– 6 chuyên đề phần kiến thức chuyên ngành:
+ Pháp luật về kế toán, tổ chức công tác kế toán, vai trò, nhiệm vụ của kế toán trưởng.
+ Kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạ.
+ Kế toán đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN.
+ Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị hành chính sự nghiệp.
+ Phân tích báo cáo tài chính đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vi không sử dụng kinh phí NSNN.
+ Kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi NSNN và đơn vị hành chính sự nghiệp.

3. Học Bồi dưỡng kế toán trưởng tại Biên Hòa ở đâu tiện lợi.

Tại Biên Hòa nói chung và một số khu vực trung tâm tỉnh Đồng Nai nói riêng như Nhơn Trạch, Long Thành, Long Khánh…cũng có đào tạo khóa bồi dưỡng Kế toán trưởng theo quy định của Bộ Tài chính. Những khu vực trung tâm này tập trung số lượng doanh nghiệp rất lớn và người quan tâm khóa học này thường đi về thành phố Biên Hòa để tham gia khóa học Bồi dưỡng Kế toán trưởng.

hoc ke toan tai bien hoa

Tuy nhiên, với nhiều người bận rộn và ở xa, việc tham gia khóa Bồi dưỡng kế toán trưởng tận thành phố Biên Hòa là một bất tiện. Khóa học Bồi dưỡng kế toán trưởng có thời lượng chương trình khá dài nên đây cũng là một khó khăn khi người ở xa tham gia khóa học.

Gần đây công nghệ đào tạo xuất hiện phương thức đào tạo trực tuyến rất được nhiều người quan tâm và ưa chuộng do tính tiện lợi của nó mang lại. Khóa học trực tuyến giúp cho người học có thể bất cứ đâu cũng có thể tham gia được và đến kỳ thi cũng đều trực tuyến.

Mùa dịch Covid -19, các trường đại học ở Việt Nam đã triển khai phương thức đào tạo này và đạt hiệu quả rất tốt. Công nghệ đào tạo trực tuyến được thừa nhận rộng rãi và áp dụng nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là tại các quốc gia phát triển. Vì vậy tham gia khóa kế toán trưởng với phương thức trực tuyến là một sự lựa chọn tiện lợi cho những người ở xa hoặc bận rộn.

Công ty Phát triển Giáo dục và Tư vấn Việt Nam (VCED) liên kết với nhiều đơn vị được Bộ Tài chính cho phép đào tạo và cấp chứng chỉ Bồi dưỡng kế toán trưởng, tổ chức khóa học này cả hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Vì vậy, những người tại Đồng Nai có nhu cầu học để lấy chứng chỉ Bồi dưỡng kế toán trưởng có thể tham gia trực tuyến tiện lợi nhất. VCED tổ chức khóa Bồi dưỡng kế toán trưởng cả cho doanh nghiệp và hành chính sự nghiệp với nhiều khung giờ khác nhau và thời gian linh hoạt để đáp ứng mọi nhu cầu người học.

Chi tiết khóa học kế toán trưởng doanh nghiệp trực tuyến của VCED tại đây: Học kế toán trưởng
Chi tiết khóa học kế toán trưởng hành chính sự nghiệp trực tuyến của VCED tại đây:

Gọi ngay