Lịch sử VSTEP

1. VSTEP là gì?

      VSTEP là từ viết tắt của tiếng Anh Vietnamese Standardized Test of English Proficiency là kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ (NLNN) 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương với trình độ A1, A2, B1, B2, C1,C2).

      VSTEP được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 24/01/2014 theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT. Theo thông tư này, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực 6 bậc dành cho Việt Nam.

      -Bậc 1/6 tương đương với chứng chỉ A ngoại ngữ quốc gia

      -Bậc 2/6 tương đương với chứng chỉ B ngoại ngữ quốc gia

      – Bậc 3/6 tương đương với chứng chỉ C ngoại ngữ quốc gia (tương đương B1-CEFR)

      -Bậc 4/6 tương đương với B2 – CEFR

      -Bậc 5/6 tương đương vời C1 – CEFR

 

       Cũng cần nói thêm rằng, đề án ngoại ngữ 2020 ban hành từ năm 2008 giao cho 8 trường cấp chứng chỉ (các trường tự thiết kế phôi chứng chỉ) dưới tên gọi: tương đương khung châu Âu (A1, A2, B1, B2, C1, C2 – CEFR) sau đó cấp phép thêm cho Đại học Vinh và Trường Đại học Trà Vinh. Kể từ 2008 đến tháng 3/2015, các trường được Bộ giao cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ với tên gọi: tương đương B1, B2, C1 khung châu Âu. Kể từ tháng 03/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định số 729/QĐ-BGDĐT ngày 11/03/2015 về việc Ban hành định dạng đề thi và đánh giá năng lực sử dụng tiếng anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

      Như vậy, từ 11/03/2015, các trường cấp chứng chỉ không còn B1, B2, C1 nữa mà theo năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam. Một số trường như HNU, hay Đại học Trà Vinh còn lưu luyến với kiểu cũ nên vẫn cấp chứng chỉ theo khung năng lực châu Âu (B1, B2 – CEFR).

       Ngày 29 tháng 09 năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tiếp Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT về việc Ban hành quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, có hiệu lực từ 15/11/2017.
Theo thông tư 23/2017/TT-BGDĐT có những điểm mới:

      Thứ nhất, chứng chỉ Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thống nhất, không còn tình trạng mỗi nơi cấp chứng chỉ mỗi kiểu.

      Thứ hai, những trường trước đây được giao thực hiện đề án ngoại ngữ 2020 không còn được cấp chứng chỉ VSTEP nữa mà phải được Bộ tập huấn và cấp phép lại. Và cũng theo Thông tư 23 này, việc cấp phép thi chứng chỉ VSTEP không còn giới hạn nữa mà các cơ sở đào tạo đủ điều kiện sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét và cấp phép. Đến 28/02/2020 đã có 12 trường được Bộ cấp phép theo Thông tư 23/2017 (1. Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN, 2. Trường Đại học Hà Nội, 3. Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, 4. Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế, 5. Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng. 6. Trường Đại học Cần Thơ, 7. Đại học Thái Nguyên, 8. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 9. Học viện An ninh Nhân dân. 10. Trường Đại học Vinh. 11. Trường Đại học Sài Gòn. 12. Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM).

      Thứ 3, việc tổ chức thi được chặt chẽ hơn và nghiêm túc hơn.

2. VSTEP dùng vào việc gì?

      Xuất phát từ việc thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ A,B,C quốc gia trở thành vấn đề không thực chất, nên Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chứng chỉ VSTEP thay thế. Thông tư 20/2019/TT-BGDĐT ngày 26/11/2019 chính thức bãi bỏ quy định thi chứng chỉ ngoại ngữ A,B,C từ ngày 15/01/2020.

      VSTEP còn là chứng chỉ phục vụ cho đề án ngoại ngữ 2020. Giáo viên tiếng anh cấp tiểu học và trung học cơ sở phải có chứng chỉ VSTEP bậc 4/6 (tương đương B2-CEFR) và giáo viên tiếng anh cấp trung học phổ thông phải có chứng chỉ VSTEP bậc 5/6 (tương đương C1 – CEFR)

      Ngoài ra, chứng chỉ VSTEP còn được sử dụng cho đầu vào đầu ra chương trình đào tạo cao học trong rất nhiều trường đại học ở Việt Nam.

      Chứng chỉ VSTEP cũng được áp dụng cho cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, ngân hàng, bệnh viện, trường học…theo quy định của nhà nước.
….
3. Quá trình hoạt động của chứng chỉ VSTEP.

      Giai đoạn 2008 – 2014, trước khi chứng chỉ VSTEP ra đời, các trường được Bộ Giao thực hiện đề án ngoại ngữ 2020 cấp chứng chỉ do trường mình tự thiết kế với tên gọi: tương đương khung châu Âu – CEFR.

      Giai đoạn từ tháng 3 năm 2015 đến 15/11/2017, các trường tự tổ chức và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ dành cho Việt Nam.

      Chính vì điều có sự thay đổi này mà một sở giáo dục ở miền Tây Nam bộ không hiểu được nên những giáo viên thi đề án ngoại ngữ 2020 giai đoạn 2008-2014 cho là không hợp lệ, phải có chứng chỉ khung năng lực ngoại ngữ dành cho Việt Nam. Thật là tội nghiệp cho giáo viên cũng vì sự thiếu cập nhật thông tin của bộ phận quản lý nhà nước.

      Giai đoạn 15/11/2017 đến 12/2018: là giai đoạn Bộ giáo dục Ban hành phôi chứng chỉ mới nhưng chưa in, các trường vẫn tổ chức thi theo thông tư 23/2017/TT-BGDĐT, 4 trường được Bộ cấp phép đầu tiên là Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN, Trường Đại học Sư phạm TPHCM, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế và Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng. Trong giai đoạn này, suốt năm 2018 Trường Đại học Sư phạm TP. HCM cấp chứng chỉ kiểu cũ không được, phôi chứng chỉ mới chưa có nên cấp Giấy chứng nhận có thi VSTEP. Khi mang giấy chứng nhận VSTEP này về cơ quan, một số nơi sử dụng không chịu làm khổ sở người đi thi vô cùng.

      Từ 2019 tới nay, chứng chỉ VSTEP theo quy định của Bộ Giáo dục chính thức được ban hành và sử dụng giải quyết cơn khát chứng chỉ ngoại ngữ ở Việt Nam giai đoạn cuối năm 2017 đến hết năm 2018.

4. Những tai tiếng và những kỳ thì giả VSTEP.

      – Giai đoạn trước khi thông tư 23/2017/TT-BGDĐT ra đời, các trường tự tổ chức và tự cấp chứng chỉ, tự ra đề và chấm thi nên không tránh khỏi những tai tiếng. Vụ Trường Cao đẳng Bắc Hà liên kết thi và cấp chứng chỉ VSTEP với Đại học Vinh và Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh bị thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thực hiện nghiêm túc.

      – Trường Đại học Thái Nguyên cũng tạm dừng thi và cấp chứng chỉ VSTEP năm 2016 vì điều tiếng.

      – Đặc biệt, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của nhiều người, Nguyễn Văn Thuật và Nguyễn Thị Hạnh tổ chức kỳ thi chứng chỉ VSTEP mạo danh Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQG HN (ULIS). Theo như thông tin truyền thông, vụ án này cuối 2017, Thuật khai tổ chức cho 142 thí sinh thi nhưng con số thực chất phải hơn gấp nhiều lần. Điều buồn cười là Thuật và Hạnh không rành mẫu chứng chỉ VSTEP nên cấp chứng chỉ giả mẫu cũ (2014 trở về trước) chứ không phải mẫu ULIS hiện hành.

5. Thi VSTEP hiện nay.

      – Giai đoạn từ 2018 đến nay, các trường tổ chức thi VSTEP do Cục Khảo thí của Bộ Giáo dục và Đào tạo giám sát cực kỳ chặt chẽ và quy chế thi còn khó hơn kỳ thi tuyển sinh quốc gia.

      – Đặc biệt, từ khi áp dụng Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT đến nay, các trường đều tổ chức thi trên máy tính. Đây là một bất lợi cực kỳ cho những người lớn tuổi không thông thạo công nghệ thông tin. Làm bài viết phải đánh máy hoặc thi speaking trên máy sẽ bị “rơi” vài điểm so với thi trên giấy. Rất nhiều trường hợp, người đi thi chỉ thiếu có một ít thôi,thi trên máy sẽ làm giảm khả năng đạt rất nhiều. Đây là điểm cực kỳ quan trọng gây khó khăn cho người, nhất là những người lớn tuổi.

      – Cùng với việc bãi bỏ chứng chỉ ngoại ngữ ABC quốc gia, từ năm 2020 có thêm nhiều trường sẽ được cấp phép để đáp ứng được nhu cầu xã hội.

Bài viết thuộc về bản quyền của công ty VCED.

Gọi ngay
Sms
Messenger
Zalo