Liên thông tiểu học – mầm non

lien thong su pham tieu hoc mam non

Liên thông sư phạm mầm non

1. Chuyên ngành : Giáo dục mầm non                 2. Điều kiện dự tuyển: Thí sinh đã tốt nghiệp cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non. 3. Văn bằng tốt nghiệp: Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp sẽ được Trường Đại học ( VCED liên kết) cấp bằng