Liên thông tiểu học – mầm non

LIÊN THÔNG CÁC NGÀNH SƯ PHẠM NĂM 2024

Công ty Phát triển Giáo dục và Tư vấn Việt Nam (VCED) là một trong những đối tác liên kết chiêu sinh các ngành sư phạm theo Luật Giáo dục mới  do Đại học Vinh liên phối hợp với Trường Đại học Thủy Lợi – Phân hiệu TPHCM. I. KHAI GIẢNG: tháng 05-2024 II. CÁC

lien thong su pham tieu hoc mam non

Liên thông sư phạm mầm non

1. Chuyên ngành : Giáo dục mầm non                 2. Điều kiện dự tuyển: Thí sinh đã tốt nghiệp cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non. 3. Văn bằng tốt nghiệp: Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp sẽ được Trường Đại học ( VCED liên kết) cấp bằng

Gọi ngay