Chưa được phân loại

Liên thông các ngành Trường Đại học Sư phạm TP.HCM

I. MỤC TIÊU KHÓA ĐÀO TẠO Theo Luật Giáo dục 2019 của có hiệu lực từ 01/07/2020. Giáo viên tiểu học, trung học cở sở có bằng đại học trở lên, giáo viên mầm non tối thiểu phải có bằng cao đẳng (điều 72, luật Giáo dục 2019). Trường Cao Đẳng nghề Đà Lạt liên

hoc ke toan thuc hanh

Học kế toán thực hành tại Thủ Đức

Kế toán thực hành là gì? Tại sao phải quan tâm đến kế toán thực hành và học kế toán thực hành tại Thủ Đức như thế nào là mục tiêu của bài viết này. 1. Kế toán thực hành là gì? Trong mỗi doanh nghiệp hoặc mỗi đơn vị hành chính sự nghiệp luôn