Khóa học

Phân tích, viết, xuất bản bài báo khoa học theo chuẩn quốc tế.

Công bố bài báo khoa học quốc tế là mối quan tâm hàng đầu của nhiều trường đại học ở Việt Nam trong những năm gần đây, bởi đây là một trong những tiêu chí rất quan trọng để xếp hạng các trường đại học. Công bố quốc tế cũng là tiêu chuẩn đầu ra

Phương pháp nghiên cứu khoa học chuẩn quốc tế

Nghiên cứu khoa học đang ngày càng quan trọng ở Việt Nam bởi các trường đại học ngày càng quan tâm đến công bố quốc tế. Nghiên cứu khoa học theo chuẩn quốc tế trở thành “trở ngại” đối với rất nhiều người, đặc biệt là các nghiên cứu sinh. Tìm được người có thể

Pháp luật kinh doanh Bất động sản

a. Lợi ích từ khóa học. –  Giờ đây, những người ở xa muốn trang bị kiến thức Pháp luật kinh doanh Bất động sản vô cùng đơn giản. Đường xa, giao thông phức tạp không còn là trở ngại khi chúng tôi tổ chức khóa đào tạo trên lớp KẾT HỢP với trực tuyến… Người