Khóa học

Quản trị văn phòng và công tác văn thư lưu trữ

  a. Khóa học trực tuyến hiệu quả hay không?  – Phương thức đào tạo trực tuyến đã được các trường đại học, phổ thông khắp cả nước cho phép triển khai trong mùa dịch Covid -19, và đến nay được sử dụng rộng rãi hầu hết các cơ sở đào tạo. – Học viên

KẾ TOÁN VIÊN

a. Khóa học trực tuyến hiệu quả hay không?  – Phương thức đào tạo trực tuyến đã được các trường đại học, phổ thông khắp cả nước cho phép triển khai trong mùa dịch Covid -19 – Học viên ở xa, phân tán hoặc thời gian không sắp xếp được không còn là trở ngại

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

Vì sao tham gia kinh doanh bất động sản, trước tiên phải có CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN? Kể từ ngày 28/01/2022, Nghị định 16/2022/NĐ-CP có hiệu lực, cá nhân có hoạt động môi giới bất động sản độc lập không có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản,

Bồi dưỡng Kế toán trưởng – Hành chính sự nghiệp

a. Khóa học trực tuyến hiệu quả hay không?  – Phương thức đào tạo trực tuyến đã được các trường đại học, phổ thông khắp cả nước cho phép triển khai trong mùa dịch Covid -19 – Học viên ở xa, phân tán hoặc thời gian không sắp xếp được không còn là trở ngại

Phân tích, viết, xuất bản bài báo khoa học theo chuẩn quốc tế.

Công bố bài báo khoa học quốc tế là mối quan tâm hàng đầu của nhiều trường đại học ở Việt Nam trong những năm gần đây, bởi đây là một trong những tiêu chí rất quan trọng để xếp hạng các trường đại học. Công bố quốc tế cũng là tiêu chuẩn đầu ra

Phương pháp nghiên cứu khoa học chuẩn quốc tế

Nghiên cứu khoa học đang ngày càng quan trọng ở Việt Nam bởi các trường đại học ngày càng quan tâm đến công bố quốc tế. Nghiên cứu khoa học theo chuẩn quốc tế trở thành “trở ngại” đối với rất nhiều người, đặc biệt là các nghiên cứu sinh. Tìm được người có thể

Gọi ngay