Pháp luật kinh doanh cho giám đốc

a. Khóa học trực tuyến hiệu quả hay không? 

– Phương thức đào tạo trực tuyến đã được các trường đại học, phổ thông khắp cả nước cho phép triển khai trong mùa dịch Covid -19

– Học viên ở xa, phân tán hoặc thời gian không sắp xếp được không còn là trở ngại

– Thi cử và nhận chứng chỉ đều trực tuyến

– Phần mềm giảng dạy dễ sử dụng, ổn định và tương thích với tất cả các thiết bị, đảm bảo khóa học được hiệu quả, an toàn

 b. Mục tiêu khóa họcTrang bị kiến thức về các loại luật thiết yếu ảnh hưởng đến hoạt động doanh nghiệp cho các nhà sáng lập, quản lý doanh nghiệp.

c. Phương thức giảng dạy: trên lớp hoặc trực tuyến. Người học có thể đến lớp hoặc ở bất cứ đâu trực tuyến, tương tác với lớp học như đang ngồi trên lớp.

I. GIỚI THIỆU VỀ KHÓA HỌC.

Người lãnh đạo, quản lý là người chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hoạt động của mình. Trong kinh doanh, người lãnh đạo quản lý chịu ảnh hưởng rất nhiều luật (luật doanh nghiệp, luật thương mại, luật đầu tư, luật lao động, luật thuế…). Nắm vững những kiến thức thiết yếu về luật giúp cho nhà điều hành quản lý không những hạn chế những rủi ro trong kinh doanh, tranh chấp mà còn  trang bị vận dụng vào công việc khi hợp tác, giao dịch với đối tác, với khách hàng.

Trong nội bộ doanh nghiệp, nắm vững những kiến thức về luật kinh doanh giúp cho lãnh đạo, quản lý định hướng, hoạch định, kiểm soát các hoạt động đúng pháp luật, từ đó đưa doanh nghiệp phát triển bền vững. Xem chi tiết tại đây vì sao “DOANH NHÂN CẦN LUẬT NHƯ CÁ CẦN NƯỚC”https://bit.ly/2SuKcrb

Để biết học trực tuyến tại UEL có đảm bảo chất lượng không, xem chi tiết tại đây: https://bit.ly/2KY6Cg4

 Khóa Pháp luật kinh doanh cho giám đốc trang bị cho người học những gì?

– Cung cấp kiến thức về Luật doanh nghiệp, luật thương mại, luật đầu tư, luật lao động….

– Cách thức soạn thảo một hợp đồng thương mại..

– Các vấn đề pháp luật liên quan đến thuế doanh nghiệp: luật về thuế GTGT, thuế TNDN, thuế XNK, thuế TNCN…

– Cách giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh.

 II. NỘI DUNG KHÓA ĐÀO TẠO.

1. Luật doanh nghiệp. (1) Luật doanh nghiệp (quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp; thành lập doanh nghiệp; công ty trách nhiệm hữu hạn; doanh nghiệp nhà nước; công ty cổ phần; công ty hợp danh; doanh nghiệp tư nhân; tổ chức lại, giải thể, phá sản doanh nghiệp)..

2. Luật thương mại: (2). Luật thương mại (các nguyên tắc về hoạt động thương mại; các quy định mua bán hàng hóa; quyền và nghĩa vụ các bên tham gia; các quy định đối với cung ứng dịch vụ; chế tài trong thương mại; giải quyết tranh chấp thương mại; xử lý vi phạm pháp luật trong thương mại).

3. Luật đầu tư:

– Chính sách về đầu tư kinh doanh.

– Ngành nghề cấm và ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

–  Đảm bảo về quyền sở hữu tài sản và hoạt động đầu tư.

– Giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư kinh doanh.

–  Ưu đãi và hỗ trợ đầu tư.

–  Các hình thức đầu tư (góp vốn, mua cổ phần, PPP, đầu tư theo hợp đồng BBC).

–  Thủ tục, quyết định chủ trương đầu tư (thẩm quyền quyết định đầu tư của quốc hội, thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của BND cấp tỉnh).

– Hồ sơ, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh, của Thủ tướng Chính phủ, của Quốc hội.

– Thủ tục cấp, điều chỉnh và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

– Triển khai thực hiện đầu tư.

– Hợp đồng đầu tư ra nước ngoài.

– Quản lý nhà nước về đầu tư.

5. Pháp luật về thuế liên quan đến thuế của doanh nghiệp: (1) Luật thuế giá trị gia tăng. (2). Thuế thu nhập doanh nghiệp. (3) Thuế xuất nhập khẩu. (4) Thuế tiêu thụ đặc biệt. (5) Thuế thu nhập cá nhân.

6. Pháp luật về lao động:

– Quyền và nghĩa vụ người  lao động và người sử dụng lao động.

–  Giao kết hợp đồng lao động (các hình thức hợp đồng lao động, nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động, thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động, loại hợp đồng và nội dung hợp đồng lao động, phụ lục và hiệu lực hợp đồng lao động, thời gian thử việc, tiền lương thử việc).

– Thực hiện hợp đồng lao động.

–  Chấm dứt hợp đồng lao động (các trường hợp chấm dứt, quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ của người lao động và người sử dụng lao động).

–  Trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm.

– Tiền lương (mức lương tối thiểu, xây dựng thang, bảng lương và định mức lao động, nguyên tắc trả lương, hình thức trả lương, tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, tiền lương ngừng việc, tạm ứng tiền lương, khấu trừ tiền lương, chế độ nâng lương, nâng bậc, trợ cấp, phụ cấp, thưởng).

–  Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.

–  Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất.

–  An toàn, vệ sinh lao động.

–  Những quy định đối với lao động chưa thành niên và lao động khác.

–  Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

– Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

– Giải quyết tranh chấp lao động. 

7. Giải quyết tranh chấp trong hoạt động kinh doanh:

– Tranh chấp thông qua thương lượng, hòa giải.

– Tranh chấp giữa các nhà đầu tư  trong nước với các nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài với cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam được giải quyết thông qua trọng tài Việt Nam hoặc tòa án Việt Nam.

– Tranh chấp giữa các nhà đầu tư trong đó có ít nhất một bên là nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế được giải quyết thông qua một trong các tổ chức: tòa án Việt Nam, trọng tài Việt Nam, trọng tài nước ngoài, trọng tài quốc tế, trọng tài do các bên thỏa thuận thành lậ .

– Thông tin và hồ sơ bất động sản.

III. GIẢNG VIÊN: Những người thực chiến trên thương trường phụ trách giảng dạy và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực Luật.

 IV. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU KHÓA HỌC.

– Học viên được cấp chứng nhận Pháp luật kinh doanh cho giám đốc khi kết thúc khóa học.

– Học viên sau khi tốt nghiệp có đủ kiến thức làm việc.

V. THỜI GIAN HỌC VÀ ĐỊA ĐIỂM. 

–  27 buổi.  Học trên lớp, người học ở xa có thể kết hợp trực tuyến. 

– Địa điểm:  Q1, Q4 TP.HCM

VI. LIÊN HỆ.

Công ty Phát triển Giáo dục và Tư vấn Việt Nam (VCED)

—> Địa chỉ: 29D1A khu Nam Long, phường Phước Long B, TP Thủ Đức, TP.HCM ( cũ), đã chuyển qua địa chỉ mới: 04/21 Đường số 2, P. Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

—> Văn phòng tiếp nhận hồ sơ: 537/10 Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trưng Đông, TP. Thủ Đức, TP. HCM.

—> Điện thoại: 0365.108.108 – 0938.308.275

 

Gọi ngay