Học kế toán trưởng tại Bình Dương

Bình Dương là tỉnh phát triển công nghiệp, số lượng doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI tập trung lớn cho nên nhu cầu học khóa Bồi dưỡng kế toán trưởng rất cao. Bài viết này cung cấp cho bạn nơi học kế toán trưởng tại Bình Dương tiện lợi nhất.

1. Khóa Bồi dưỡng kế toán trưởng dành cho những ai.

Vị trí kế toán trưởng ở bất cứ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp… nào cũng đều phải có theo quy định của pháp luật. Chứng chỉ Bồi dưỡng có 2 loại: Bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp và Bồi dưỡng kế toán trưởng hành chính sự nghiệp. Chứng chỉ Bồi dưỡng kế toán trưởng phải được cấp theo quy định của Bộ Tài chính và chỉ có giá trị trong vòng 5 năm.

hoc chung chi ke toan truong

Bộ Tài chính cho phép rất nhiều đơn vị đào tạo được đào tạo và cấp chứng chỉ Bồi dưỡng kế toán trưởng trong cả nước. Chứng chỉ theo quy định của Bộ Tài chính là do Bộ Tài chính cấp phát, quản lý phôi. Còn chữ ký, con dấu do các đơn vị đào tạo, quản lý và cấp chứng chỉ thực hiện.

Theo quy định của Thông tư 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 thì những người thỏa mãn 2 điều kiện đủ sau đây được cấp chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởng theo quy định của Bộ Tài chính.

– Một là, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, kế toán, kiểm toán từ bậc trung cấp trở lên và có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán.

– Hai là, có tối thiểu là 2 năm trở lên kể từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp đại học; có tối thiểu là 3 năm trở lên kể từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán.

Đối với người nước ngoài: có thể tham gia học Bồi dưỡng kế toán trưởng nếu có một trong các chứng chỉ: (1) chuyên gia kế toán, (2) hành nghề kế toán, (3) kiểm toán viên hoặc (4) bằng tốt nghiệp đại học của các tổ chức nước ngoài (được Bộ Tài chính Việt Nam thừa nhận). Những người nước ngoài muốn học chứng chỉ Bồi dưỡng kế toán trưởng phải tham gia học tại những đơn vị có đủ điều kiện tổ chức khóa học này cho người nước ngoài.
Nếu không thỏa mãn điều kiện thứ nhất, muốn tham gia khóa học Bồi dưỡng kế toán trưởng vẫn được và được cấp chứng chỉ Bồi dưỡng kế toán trưởng nhưng không phải phôi của Bộ Tài chính.

2. Chương trình khóa Bồi dưỡng kế toán trưởng.

Thông tư số 199/2001/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn thực hiện tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Bồi dưỡng kế toán trưởng có quy định về chương trình đào tạo khóa Bồi dưỡng Kế toán trưởng.

Xem Thông tư chi tiết tại đây

Theo thông tư này thì nội dung chương trình Bồi dưỡng kế toán trưởng được quy định như sau.

a. Chương trình của khóa Bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp.

Chương trình Bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp có 2 phần kiến thức: (1) Phần kiến thức chung có 5 chuyên đề với thời lượng 104 giờ và (2) Phần kiến thức nghiệp vụ có 6 chuyên đề thời lượng 188 giờ. Tổng cộng 288 giờ.

– 5 chuyên đề của phần kiến thức chung
+ Pháp luật liên quan đến doanh nghiệp.
+ Quản lý tài chính doanh nghiệp.
+ Pháp luật về thuế.
+ Thẩm định dự án đầu tư.
+ Quan hệ tín dụng, thanh toán và bảo lãnh giữa doanh nghiệp với ngân hàng và tổ chức tài chính.
– 6 chuyên đề của phần kiến thức chuyên ngành
+ Pháp luật về kế toán.
+ Tổ chức công tác kế toán và vai trò, nhiệm vụ kế toán trưởng doanh nghiệp.
+ Kế toán tài chính doanh nghiệp.
+ Tổ chức kế toán quản trị doanh nghiệp.
+ Báo cáo tài chính và phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp.
+ Kiểm toán và kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp.

b. Chương trình Bồi dưỡng kế toán trưởng hành chính sự nghiệp.

Bồi dưỡng kế toán trưởng hành chính sự nghiệp có chương trình đào tạo cũng gồm 2 phần kiến thức: (1) Phần kiến thức chung gồm 4 chuyên đề với thời lượng 68 giờ và (2) Phần kiến thức nghiệp vụ gồm 6 chuyên đề với thời lượng 124 giờ. Tổng cộng 192 giờ.
– 4 chuyên đề phần kiến thức chung
+ Pháp luật về kinh tế áp dụng cho các đơn vị thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước.
+ Tổ chức quản lý dự toán, cấp phát, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN), đơn vị có sử dụng kinh phí có sử dụng NSNN và đơn vị không có sử dụng kinh phí NSNN.
+ Mở và quản lý tài khoản, kiểm soát chi NSNN qua kho bạc nhà nước.
+ Tài chính các đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN.
– 6 chuyên đề phần kiến thức chuyên ngành
+ Pháp luật về kế toán, tổ chức công tác kế toán, vai trò, nhiệm vụ của kế toán trưởng.
+ Kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạ.

hoc chung chi ke toan truong
+ Kế toán đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN.
+ Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị hành chính sự nghiệp.
+ Phân tích báo cáo tài chính đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vi không sử dụng kinh phí NSNN.
+ Kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi NSNN và đơn vị hành chính sự nghiệp.

3. Học Bồi dưỡng kế toán trưởng tại Bình Dương ở đâu tiện lợi.

Khóa học Bồi dưỡng kế toán nâng cao được đào tạo ở rất nhiều nơi. Những người có nhu cầu về khóa học này rất dễ dàng tìm được nơi đào tạo phù hợp với mình. Bình Dương là tỉnh có lượng doanh nghiệp rất lớn do đó nhu cầu về khóa học này rất cao.

Tuy nhiên, nhiều người sẽ khó khăn khi tham gia khóa học này do ở xa và thời gian bận rộn. Thời gian học khóa Bồi dưỡng Kế toán trưởng cũng tương đối dài nên lựa chọn nơi đào tạo khóa học này phù hợp là sự quan tâm không ít người.

Bên cạnh hình thức lên lớp trực tiếp thì gần đây xuất hiện thêm phương thức đào tạo trực tuyến rất được nhiều người quan tâm và ưa chuộng do tính tiện lợi của nó mang lại. Khóa học trực tuyến giúp cho người học có thể bất cứ đâu cũng có thể tham gia được và đến kỳ thi cũng đều trực tuyến.

Công ty Phát triển Giáo dục và Tư vấn Việt Nam (VCED) liên kết với nhiều đơn vị được Bộ Tài chính cho phép đào tạo và cấp chứng chỉ Bồi dưỡng kế toán trưởng, tổ chức khóa học này cả hình thức trực tiếp và trực tuyến. Hình thức học trực tuyến ở đây là học viên tham gia tương tác trực tiếp với giáo viên như trên lớp thông qua các phần mềm đào tạo chuyên dụng và cũng đã được các trường đại học áp dụng rộng rãi để ứng phó với dịch Covid-19. Phương pháp trực tuyến này được công nhận rộng rãi ở Việt Nam và thế giới.

Vì vậy, những người tại Bình Dương có nhu cầu học để lấy chứng chỉ Bồi dưỡng kế toán trưởng có thể tham gia trực tuyến tiện lợi nhất. VCED tổ chức khóa Bồi dưỡng kế toán trưởng cả cho doanh nghiệp và hành chính sự nghiệp với nhiều khung giờ khác nhau và thời gian linh hoạt để đáp ứng mọi nhu cầu người học.

Chi tiết khóa học kế toán trưởng doanh nghiệp trực tuyến của VCED tại đây: Học kế toán trưởng
Chi tiết khóa học kế toán trưởng hành chính sự nghiệp trực tuyến của VCED tại đây: Bồi dưỡng kế toán trưởng

Gọi ngay