Bài viết

Thông tư 23.2017 – Ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO     Số: 23/2017/TT-BGDĐT             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                    

Có Đức mặc sức mà ăn (phần 2)

CÓ ĐỨC MẶC SỨC MÀ ĂN (PHẦN 2)         Các quốc gia Á Đông (Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Triều Tiên) không những chịu ảnh hưởng của Phật giáo mà còn ảnh hưởng sâu sắc tư tưởng Nho giáo.       Khổng Tử (551 – 479 TCN), người nước Lỗ

Thế nào là ” Cơ sở khoa học ” ?

THẾ NÀO LÀ “CƠ SỞ KHOA HỌC”? Hai chữ “khoa học” đang trở thành một loại ngôn ngữ thời thượng của một số người muốn tăng trọng lượng cho phát biểu của mình. Các quan chức, không chỉ riêng ngành y tế, sử dụng hai chữ đó như là một dấu ấn cho độ tin

Văn hóa khoa học

VĂN HÓA KHOA HỌC Văn hóa khoa học bao gồm những quy ước, giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra và tích lũy trong quá trình tương tác giữa con người với môi trường tự nhiên. Văn hóa khoa học có các đặc điểm: Thứ nhất là: THÓI QUEN

Thế nào là một ” Bài báo khoa học” ?

THẾ NÀO LÀ MỘT “BÀI BÁO KHOA HỌC”? Bài báo khoa học (tiếng Anh: scientific paper hay có kho viết tắt là paper) là một bài báo có nội dung khoa học được công bố trên một tập san khoa học (scientific journal) đã qua hệ thống bình duyệt (peer-review) của tập san. Ở đây

Gọi ngay