Kế toán doanh nghiệp thực hành – Khai báo thuế

a. Khóa học trực tuyến hiệu quả hay không? 

– Phương thức đào tạo trực tuyến đã được các trường đại học, phổ thông trên toàn quốc đã được cho phép triển khai từ trong mùa dịch Covid-19 

– Học viên ở xa, phân tán hoặc thời gian không sắp xếp được không còn là trở ngại.

– Thi cử và nhận chứng chỉ đều trực tuyến.

– Phần mềm giảng dạy dễ sử dụng, ổn định và tương thích với tất cả các thiết bị, đảm bảo khóa học được hiệu quả, an toàn

b. Mục tiêu khóa học: sau khi hoàn thành khóa học người học sẽ;

– Được cung cấp kiến thức, nghiệp vụ về kế toán và khai báo thuế

Có khả năng làm việc độc lập, có thể làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước và các công ty dịch vụ về kế toán – kiểm toán.

– Có khả năng học chuyển tiếp lên các khóa kế toán chuyên sâu.

c. Phương thức giảng dạy: trên lớp hoặc trực tuyến. Tham gia học trực tuyến, người học sẽ nhận được video sau mỗi buổi học.

I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA HỌC.

Kế toán là công việc rất phổ biến bởi các doanh nghiệp, các tổ chức đều cần phải có. Kế toán có nhiều vị trí: kế toán trưởng, kế toán tổng hợp, kế toán sản xuất, kế toán thương mại… Vì vậy, đối tượng tham gia khóa học này khá rộng. Cụ thể:

1. Sinh viên các chuyên ngành thuộc lĩnh vực kinh tế (trừ sinh viên kế toán và tài chính ngân hàng)

2. Những người có nhu cầu trang bị kiến thức kế toán để thay đổi hoặc phục vụ cho công việc.

II. NỘI DUNG: 

1. Kế toán đại cương: (1) Tổng quan về kế toán. (2) Chứng từ kế toán và kiểm kê. (3). Phương pháp tính giá các đội tượng kế toán. (4) Tài khoản kế toán và phương pháp kế toán kép. (đối tượng, chức năng và phương pháp hoạch toán kế toán, bảng cân đối kế toán, tài khoản và đối ứng tài khoản, (5) Phương pháp tổng hợp, cân đối kế toán và hệ thống báo cáo tài chính.

2. Kế toán tài chính:

– Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương,

– Kế toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ.

– Kế toán tài sản cố định.

– Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.

– Kế toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh.

– Hoạch toán đầu tư tài chính và hoạt động khác.

– Kế toán phân phối lợi nhuận.

– Kế toán tài sản bằng tiền.

– Hoạch toán các khoản phải thu.

– Hoạch toán các khoản phải trả.

– Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu.

– Hoạch toán kinh doanh hàng hóa trong các doanh nghiệp thương mai.

– Kế toán sản xuất, nhập khẩu hàng hóa.

– Hoạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành trong các doanh nghiệp dịch vụ.

– Hoạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành trong các doanh nghiệp xây lắp. 

3. Lập báo cáo tài chính: bảng cân đối kế toán, kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh tài chính.

4. Khai báo thuế: tổng quan về thuế, hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT, tờ khai thuế TNDN, tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập cá nhân…Hồ sơ hoàn thuế GTGT, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn…(học viên thực hành trên bộ chứng từ thực tế).

5. Thực hành kế toán trên máy tính: các doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ đều có phần mềm kế toán. Việc trang bị xong nghiệp vụ và làm quen vói phần mềm kế toán là vấn đề cần trang bị. Học viên sẽ được thực hành phần mềm kế toán sau khi xong phần nghiệp vụ khai báo thuế.

III. GIẢNG VIÊN: giảng viên trường Đại học Kinh tế – Luật, các chuyên gia đang làm việc tại các công ty kế toán kiểm toán .

IV. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU KHÓA HỌC:

 – Học viên được cấp chứng nhận Kế toán doanh nghiệp thực hành – khai báo thuế sau khi kết thúc khóa học. 

– Học viên sau khi tốt nghiệp có đủ kiến thức để đảm nhận công việc kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

V. THỜI GIAN HỌC:

4 tháng, học vào các buổi tối 2-4-6 hoặc 3-5-7 (từ 18h-21h) hoặc lớp Thứ 7 – CN. Lớp học tại các tỉnh được tổ chức vào cuối tuần (T7-CN).

VI. LIÊN HỆ:

1.Công ty Phát triển Giáo dục và Tư vấn Việt Nam (VCED),

—> Địa chỉ: 29D1A khu Nam Long, phường Phước Long B, TP Thủ Đức, TP.HCM ( cũ), đã chuyển qua địa chỉ mới: 04/21 Đường số 2, P. Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

—> Văn phòng tiếp nhận hồ sơ: 537/10 Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trưng Đông, TP. Thủ Đức, TP. HCM.

—> Điện thoại: 0365.108.108 – 0938.308.275

Gọi ngay